วันพุธที่ 15 มกราคม พ.ศ. 2557

ประวัติส่วนตัว


นางสาวปทุมพร มีโพธฺ์
ชื่อเล่น กัน
เกิดวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 1995
คติประจำใจ ทำวันนี้ให้ดีที่สุด
คบ.1 ภาษาอังกฤษ หมู่ 2
รหัสนักศึกษา 564102140

นางสาวมุทิตา แก้ววงษา
ชื่อเล่น ปอย
เกิดวันที่ 11 มิถุนายน 1995
คติประจำใจ ความพยายามอยู่ที่ไหน ความสำเร็จอยู่ที่นั่น
คบ.1 ภาษาอังกฤษ หมู่ 2
รหัสนักศึกษา 564102141